Değerli Meslektaşlarımız,

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin çatısı altında Aile Hekimliği Anabilim Dalı olarak sizleri 01-02 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da

 

 düzenlenecek olan 2. Aile Hekimliği Sempozyumu’nda bir kez daha ağırlayacak olmanın kıvancını ve onurunu yaşamaktayız.

 İlkini geçen yıl düzenlediğimiz sempozyumda üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan kıymetli

 akademisyen ve uzmanlık öğrencilerinin gösterdiği yoğun ilgiden ve olumlu geri bildirimlerden aldığımız güçle hedefimiz, disiplinimiz

 hakkındaki güncel gelişmelerin paylaşıldığı ve ileriye yönelik projelerin üretildiği bir platform oluşturmaktır. Hazırladığımız bilimsel

 programda ilginizi çekeceğini umduğumuz oturumlar sayesinde bilgi alışverişinde bulunmanın yanı sıra, düzenleyeceğimiz Tütün Kontrolü

 ve Sigara Bırakma Tedavisi Kursu ile önemli bir halk sağlığı sorunu ile mücadele edecek hevesli meslektaşlarımızın bilgilerine katkı

 sağlamayı amaçladık.

 Bizimle aynı heyecanı paylaştığınız umuduyla sizleri bir kez daha İstanbul’a davet ediyoruz.

 Sevgi ve saygılarımızla,

 

 Doç. Dr. Okcan Basat

 Sempozyum Başkanı

 

 

 
Doç. Dr. Okcan BASAT
Doç. Dr. Güzin ZEREN ÖZTÜRK
Prof. Dr. Seçil  ARICA
Doç. Dr. Haluk MERGEN
Doç. Dr. Tijen ŞENGEZER
Dr. Öğr. Üyesi Memet Taşkın EGİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Tarık Eren YILMAZ

Prof.Dr. Mustafa ÇELİK                                              Doç.Dr. Ekrem ORBAY                                        Dr.Öğr. Üyesi Tarık Eren YILMAZ

Prof.Dr. Süleyman GÖRPELİOĞLU                           Doç.Dr. Can ÖNER                                              Uzm.Dr. Murat ALTUNTAŞ

Prof.Dr. Adem ÖZKARA                                             Doç.Dr. Hülya PARILDAR                                    Uzm.Dr. İsmail ARSLAN

Prof.Dr. Mehmet SARGIN                                           Doç.Dr. Zuhal Aydan SAĞLAM                           Uzm.Dr. Zeynep AŞIK

Prof.Dr. Dilek TOPRAK                                               Doç.Dr. Oktay SARI                                             Uzm.Dr. Aylin BAYDAR

Doç.Dr. Derya İren AKBIYIK                                       Doç.Dr. İsmet TAMER                                          Uzm.Dr. Mahcube ÇUBUKÇU

Doç.Dr. Ümit AYDOĞAN                                            Doç.Dr. Oğuz TEKİN                                             Uzm.Dr. Yusuf Adnan GÜÇLÜ

Doç.Dr. Cenk AYPAK                                                 Doç.Dr. Kenan TOPAL                                         Uzm.Dr. Işık GÖNENÇ

Doç.Dr. M. Reşat DABAK                                           Doç.Dr. Zeynep TUZCULAR VURAL                   Uzm.Dr. İrep KARATAŞ ERAY

Doç.Dr. Akın DAYAN                                                  Doç.Dr. Erdinç YAVUZ                                         Uzm.Dr. İsmail KASIM

Doç.Dr. Hakan DEMİRCİ                                            Doç.Dr. M.Erol YAYLA                                         Uzm.Dr. Mehmet ÖZEN

Doç.Dr. Yusuf Çetin DOĞANER                                 Dr.Öğr. Üyesi Güven BEKTEMUR                       Uzm.Dr. Selma PEKGÖR            

Doç.Dr. Berna ERDOĞMUŞ MERGEN                      Dr.Öğr. Üyesi Emin PALA                                    Uzm.Dr. Özlem SUVAK

Doç.Dr. Umut GÖK BALCI                                          Dr.Öğr. Üyesi Engin Ersin ŞİMŞEK                     Uzm.Dr. İrfan ŞENCAN

Doç.Dr. Rabia KAHVECİ                                             Dr.Öğr. Üyesi Hilal ÖZKAYA                               Uzm.Dr. Özge UÇMAN TUNCER

Doç.Dr. Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK                               Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin ÇETİN                             Uzm.Dr. Duygu YENGİL TACİ     

Doç.Dr. Haluk MERGEN                                             Dr.Öğr. Üyesi Süleyman ERSOY                        Uzm.Dr. Tevfik Tanju YILMAZER

 

                                                                                            01 MART 2019                                                                                      

             

                                      Salon A                                                                                                                                          Salon B

      08:30 - 09:00     Açılış ve protokol konuşmaları

      09:00 - 09:30     Sağlık Bilimler Üniversitesi ve Değişen Uzmanlık Eğitimi

                                Seçil Arıca, İstanbul

                                Aile Hekimliği'nin Gelişimi

                                İlhami Ünlüoğlu

      09:30 - 10:30     Hipertansiyon ve Hiperlipidemi Paneli

                                Oturum Başkanı : İlhami Ünlüoğlu, Eskişehir, Reşat Dabak, İstanbul

                                Hipertansiyon hastasına yaklaşımda hangi kılavuza güveneyim?

                                İsmet Tamer, İstanbul

                                Yaşlıda tansiyon hedefi ne olmalı?

                                Zuhal Aydan Sağlam, İstanbul

                                Yeni hiperlipidemi kılavuzu günlük pratiğimizi değiştirir mi?

                                Okcan Basat, İstanbul

    10:30 - 11:00                 KAHVE MOLASI                                                                                         10:30 - 11:00                KAHVE MOLASI                          

 

    11:00 -12:00      Endokrin Paneli                                                                                                       11:00 - 12:00     Akademik Panel

                              Oturum Başkanları: Mustafa ÇELİK, Ankara                                                                                     Oturum Başkanı:

                               Işık Gönenç, İstanbul                                                                                                                        Adem Özkara, Ankara

                              Tiroid Fonksiyon Testlerinin Yorumlanması                                                                                      Tez konusu nasıl belirlenir?

                              Ekrem Orbay, İstanbul                                                                                                                       Hakan Demirci, Bursa

                              Oral Antidiyabetikler ve Kardiyovasküler Koruma                                                                             Veri tabanları nasıl taranır?

                              Mehmet Sargın, İstanbul                                                                                                                   İsmail Kasım, Ankara

                              Obezitede Aile Hekiminin Rolü                                                                                                          Bilimsel Araştırmada Model Oluşturma

                              Zeynep Tuzcular Vural, İstanbul                                                                                                       Oğuz Tekin, Ankara

   12:00 - 12:30     Uydu Sempozyumu - Gilead

                              Dünden Bugüne HIV

                              Oturum Başkanı: Cahit Özer, Hatay

                              Konuşmacı : Alper Gündüz

          

   12:30 - 13:30               ÖĞLE YEMEĞİ                                                                                              12:30 - 13:30             ÖĞLE YEMEĞİ                               

   13:30 - 14:20     Yaşlı Sağlığı Paneli                                                                                                  13:30 - 14:20     Akılcı İlaç Paneli

                              Oturum Başkanı: Haluk Mergen, İzmir                                                                     Oturum Başkanı: Kurtuluş Öngel - Süleyman Ersoy

                              Birinci Basamakta Yaşlı Sağlığı                                                                                                         D Vitamini Replasmanı ve Takibi

                              Berna Erdoğmuş Mergen, İzmir                                                                                                         Cenk Aypak, Ankara

                              Aktif ve Sağlıklı  Yaşlanma                                                                                                                 Akılcı NSAID Kullanımı

                              Hilal Özkaya, İstanbul                                                                                                                         Emin Pala, İstanbul 

                              Yaşlılıkta Koruyucu Hekimlik                                                                                                       ASA Kullanımında Risk Almaya Değer mi? 

                              Özlem SUVAK, Ankara                                                                                                                       Yusuf Çetin Doğaner, Ankara 

   14:20 - 15:00      Uydu Sempozyumu -  Pfizer PFE                                                                           14: 20 - 15:00      Asistan Paneli

                              Oturum Başkanı : Murat İçen, İstanbul                                                                    Oturum Başkanları: Hüseyin Çetin - Ceyda Yarar

                              Sigara Bırakma Tedavilerinin Başarısını Nasıl Artırırız? 

                              İdeal yaklaşım nasıl olmalı ? Asistan Eğitimden Ne Bekler?

                              Tijen Şengezer, Ankara                                                                                                                       Melike Mercan Başpınar, İstanbul

                                                                                                                                                                                           Mecburi Hizmette Ne Yapacağım?

                                                                                                                                                                                           Murat Altuntaş, İstanbul

   15:00 - 15:20     KAHVE MOLASI                                                                                                     15:00 - 15:20                 KAHVE MOLASI                          

   15:20 - 16:10     ASM Paneli                                                                                                             15:20 - 16:10         Çocuk ve Aile Paneli

                             Oturum Başkanı: Nezih Dağdeviren, Edirne                                                           Oturum Başkanı:   Sami Hatipoğlu, İstanbul

                             Aile Sağlığı Merkezi Yönetimi                                                                                                               Otizm Taramasında Aile Hekimliği

                             Güzin Zeren Öztürk , İstanbul                                                                                                               Engin Ersin Şimşek, İstanbul

                             Pnömokok Aşılaması                                                                                                                            Aile Dinamikleri

                             Dilek Toprak, Tekirdağ                                                                                                                          Kenan Topal, Adana

                             İşe Giriş ve Sürücü Raporları                                                                                                                Aile Danışmanlığı

                             Mehmet Özen, Antalya                                                                                                                          Derya İren Akbıyık, Ankara

   16:10 - 17:00     Aile Hekimliği Paneli                                                                                               16:10 - 17:00         Evde Sağlık Hizmetleri ve Palyatif                                     Oturum Başkanı: Serdar Öztora, Edirne                                                                                               Bakım Paneli                                                                     Göçmen Sağlığı                                                                                                                                   Oturum Başkanı : Serap Çiftçili, İst.                                    Tarık Eren Yılmaz, Ankara                                                                                                                   Evde Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi                                                                                                                                                                                                 Erdinç Yavuz, Samsun

                             Check-Up Uygulamaları                                                                                                                       ESH-Palyatif Bakım Koordinasyonu

                             İsmail Arslan, Ankara                                                                                                                           Umut Gök Balcı, İzmir

                             Seyehat Tıbbı                                                                                                                                       Palyatif Bakımın Temel İlkeleri

                             Memet Taşkın Egici, İstanbul                                                                                                                Yasemin Kılıç Öztürk, İzmir

   

    17:00 - 17:15    TAHUD - Atölye

    17:15 - 17:30     Ödül Töreni ve Kapanış

                                                                                           02 MART 2019 / KURS Programı                                                                    

                                                                TÜTÜN KONTROLÜ VE TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ KURSU                                    

 

KURS SORUMLULARI : Tijen Erdoğan Şengezer, Seçil Günher Arıca

KURS PROGRAMI :

    08:00 - 08:30     Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı, / Tijen Erdoğan Şengezer

 

                             Amaç ve Öğrenim Hedeflerinin Aktarılması / Seçil Günher Arıca

 

    08:30 - 09:00     Türkiye’de Tütün Kontrolü ile İlgili  Çalışmalar ve Yasal Düzenlemeler

                              Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı Sunumu 

 

    09:00 - 09:30     Tütün Kullanımının Zararları; Riskler ve Tehditler, Bırakmanın Yararları / Zeynep atam Taşdemir

 

    09:30 - 10:00     Tütün Kontrolünün Gerekçesi, Endüstri Stratejileri, Tütün Kullanımının Ekonomik ve Endüstriyel Boyutları / Nazmi Bilir

    10:00 - 10:30                                                                      KAHVE MOLASI                                                                                               

    10:30 - 11:00      Pasif Etkilenim, Üçüncü El Etkilenim Tanım ve Korunma Yolları / Güzin Zeren Öztürk

    11:00 - 11:30      Tütün Mücadelesinde Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanının Rolü / Mehmet Akman

    11:30 - 12:00       Sigara İçiminin Klinik Değerlendirmesi, Olguların Evrelendirilmesi, 5A - 5R  Yaklaşımı / Dilek Toprak

    12:00 - 12:30       Tütün Bağımlılığının Nörobiyolojisi, Nasıl Bağımlı Olunur ? / Onur Noyan

    12:30 - 13:30                                                                      ÖĞLE YEMEĞİ                                                                                                 

       

    13:30 - 14:30       Tütün Bağımlılığının FarmakolojikTedavisi / Seçil Günher Arıca

 

    14:30 - 15:15       Tütün Bağımlılığına Davranışsal Yaklaşım / Aslı Enez Darçın

 

    15:15 - 15:45                                                                      KAHVE MOLASI                                                                                               

 

    15:45 - 16:15       Özel durumlarda sigara bırakma / Fisün Sözen

                            A. Kronik hastalıklarda sigara bırakma

                            B. Gençlerde sigara bırakma

                            C. Gebelikte sigara bırakma

                            D. Ağır mental hastalıklar, depresyon ve sigara bırakma

   16:15 - 16:45     Sigara Harici Tütün Ürünleri / Recep Erol Sezer

   16:45 - 17:15    Bırakma Döneminde İzlem, Nüks Olgulara Yaklaşım, Olgu Sunumları İle Zor Olgular, Sigara Bırakma Sürecinde       

                            Karşılaşılabilecek Temel Sorunlar, Temel Çözüm Önerileri. / Fisün Sözen - Tijen Erdoğan Şengezer

    17:15 - 17:30    Tubatis Kullanımı

    17:30 - 18:00    Sınav, Değerlendirme ve Kapanış

 
 
                               Bilimsel Sekreterya
                                 Doç. Dr. Okcan BASAT
                            Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah.
              Tıbbiye Cad. No: 38 34668 Üsküdar / İSTANBUL
            Tel : + 90 216 346 36 36 - Fax : + 90 216 346 36 40
                                  Kongre Sekretaryası
                                       Erkan AYKAÇ
                              Tel : + 90 506 781 56 88
                              Tel : + 90 530 067 23 10
                  e - posta : erkan@selenorganizasyon.com
       Selen Kongre Organizasyon ve Turizm Ticaret Ltd. Şti. 
Yunus Emre Mah.  565 / 2 Sok. No: 2 D: 4  Sultangazi / İSTANBUL
         Tel : + 90 212 419 02 29 - Fax : + 90 212 476 51 95
         
                 

© 2023 by Women of Tech. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Google+ Icon